- Priskalkulator
Antall personer (Maks 16)
Tidspunkt
Frammøte
Taxi type
Fra adresse
Gate / Vei:
Husnummer:
Fra Bergen lufthavn Flesland
Til adresse
Gate / Vei:
Husnummer:
Til Bergen lufthavn Flesland
REGN UT
PRIS: , Reisetid:
Det vil ta ca å kjøre fra til ,
Kjøreavstand er estimert til km.
PRIS: , Reisetid:
Prisene i kalkulatoren er kun retningsgivende og det tas forbehold om at priser på reelle turer kan avvike fra estimatet.